AVBESTÄLLNINGSREGLERÅterkallande

Du har rätt att säga upp avtalet inom fjorton dagar utan att ange något skäl detta kontrakt. Karenstiden är fjorton dagar från den dag då du har tagit, eller en representant för din tredje part som inte är bärare, besittning av varorna eller har.
För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss genom ett tydligt uttalande (t.ex. sänts med post post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan säkert använda den bifogade mallen som inte är obligatorisk, dock.
För att observera återkallningstiden räcker det för dig att skicka meddelandet om ångerrätten före tidsfristens uttag.

Återkallelsen ska skickas till:

Kingworx GmbH
Företag för handel och utnyttjande av rättigheter och varor
Industriestr. 2
D-66280 Sulzbach
Tyskland
Fax: +49 (0) 711 94.912.120
Telefon: +49 (0) 711 94.912.110
E-post: info@matta-company.se

Konsekvenser av återkallande

Om du frånträda detta avtal ger vi dig alla de betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av att du har valt en typ av leverans än det som erbjuds av oss kostsamma standardleverans ha), och måste betalas tillbaka omedelbart senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet tas emot via din uppsägning av detta kontrakt med oss ??på. För denna återbetalning, använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga affären, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; i alla fall får du betala avgifter för denna återbetalning.

Vi kommer och hämtar varan från det att du nämnde leveransadress. Du måste bära de ordinarie kostnaderna för returen om levererade varor beställda och motsvarar priset på returvarorna inte överstiger ett belopp på 100 euro eller om du är på ett högre pris saken vid tidpunkten för återkallandet ännu avkastningen eller en ha förutsatt avtalad delbetalning. Annars avkastningen är gratis för dig. Du behöver bara betala för minskade värde på varorna, om den försämrade värde beror på en inte nödvändigt att fastställa art, egenskaper och funktion av de varor som behandlar dig.

Rätten gäller inte distansavtal
- Leverans av varor som tillverkas enligt kundens specifikationer eller
- Ska tydligt anpassade till personliga behov eller
- Som inte är lämpliga på grund av sitt tillstånd för en återgång eller
- Kan förstöra snabbt eller
- Vems utgångsdatum har passerats,
- Tillhandahållande av ljud-eller bildinspelningar eller programvara om de levererade databärare har plombering brutits av konsumenten eller
- Utbudet av tidningar, tidskrifter och tidningar, om inte konsumenten har gett sitt kontrakt telefon.

Slutet av den inställda flygningen.

 


Du kan använda följande standardblankett för återkallande,
men detta är inte obligatoriskt. Du kan också informellt använda din egen unika text från det tydligt att de dra sig ur köpet. Vänligen Om möjligt, uppgift om faktura eller ordernummer.
Om de vill använda den standardblankett vänligen kopiera text i ett e-postmeddelande till info@matta-company.se eller en bokstav och fyll i den erforderliga informationen från.


Lagstiftaren är i bilaga 2 till artikel 246a § 1, stycke 2, mening 1 nummer 1 och § 2, punkt 2, punkt 2 lagförslaget, följande standardblankett som finns:

Modell ångerblankett

(Om du vill häva avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka.)

• Vid Företag GmbH för handel och utnyttjande av rättigheter och varor, Industriestr. 2, 66280 Sulzbach , info@matta-company.se, +49 (0) 711 94.912.110, +49 (0) 711 94.912.120:

• Jag avbryter härmed den av mig (*) ingått avtal om köp av följande produkter (*) / tillhandahållande av följande tjänster (*)

• Utsedd på (*) / mottogs den (*)

• det / konsumentnamnet (er)

• till den person / konsument (er)

• det / konsumenter Underskrift (er) (med budskap på papper)

• Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.


Fortsätt